Www.asbestslachtoffers.nl, de website van het IAS is sinds begin januari vernieuwd. De site is uitgebreid en qua vormgeving aangepast aan de huisstijl van het instituut. Op de vernieuwde site is veel informatie te vinden over de gevolgen van asbest voor de gezondheid. De gebruiksvriendelijkheid is verbeterd door toevoeging van functies als vergroten van teksten, een afdrukversie en een zoekfunctie. In de komende jaren zal de site in de informatievoorziening van het IAS een spilfunctie vervullen en voortdurend geactualiseerd worden met nieuws op het gebied van asbest en gezondheid. U vindt er uitgebreide informatie over de werkzaamheden van het IAS met betrekking tot de bemiddeling en de uitvoering van de Regeling tegemoetkoming asbestslachtoffers. Daarnaast biedt de site informatie over medische, epidemiologische en juridische onderwerpen gerelateerd aan asbestblootstelling, nieuws over asbest en gezondheid in relatie tot milieu, veiligheid en politiek, over wat er in het buitenland op deze gebieden gebeurt en over organisaties die in deze van belang zijn voor slachtoffers en hun nabestaanden, werkgevers, verzekeraars, medici, juristen en andere betrokken groepen. Instituut Asbestslachtoffers, januari 2006: https://www.asbestslachtoffers.nl