Veel woningcorporaties hebben te maken met asbest. Tot 1994 was het een gangbaar bouwmateriaal. Sinds het Bouwbesluit van april 2012, is veel regelgeving rond asbest gewijzigd. Daarom publiceert Aedes, de koepel van woningbouwcorporaties een vernieuwde versie van het Handboek Asbest. Mede op verzoek van een aantal woningcorporaties besteedt deze nieuwe versie van het handboek extra aandacht aan communicatie met bewoners en crisiscommunicatie. Bron: Noordhollands Dagblad, 12 oktober 2013.