Mensen die met vermiculiet asbest, een Noord Amerikaanse amfibool asbestsoort, hebben gewerkt lopen niet alleen een hoger dan gemiddeld risico op de al bekende asbestgerelateerde ziektes asbestose, mesothelioom en longkanker, maar ook op hart- en vaatziekten.
Onderzoeker Larson adviseert daarom de betreffende groep daarop te monitoren. Bron: Larson, T.C. e.a. (2010).