Werknemers hebben sinds 1 juni 2005 het wettelijke recht onbetaald verlof op te nemen om te zorgen voor een levensbedreigend zieke partner, kind of ouder. De totale duur van dit zorgverlof is maximaal 6 keer de wekelijkse arbeidsduur in een periode van 12 achtereenvolgende maanden, bij voorkeur op te nemen in deeltijd.

Bron: ministerie van SZW, 26 april

Meer http://home.szw.nl/actueel/dsp_persbericht.cfm?jaar=2005&link_id=67263