Minister Asscher (SZW) neemt het advies van de Sociaal Economische Raad (SER) over om de voorgenomen wettelijke grenswaarde voor amfibole asbestvezels uiterlijk op 1 juli 2015 te verlagen van 10.000 naar 2000 vezels per kubieke meter. De verlaging geldt als een tussenoplossing. Bij Koninklijk Besluit was bepaald dat de grenswaarde tot 300 vezels/m3 zou worden verlaagd op een nog nader te bepalen datum waarbij de gedachten uitgingen naar 1 januari 2015 . De subcommissie adviseert de minister dat niet te doen. De asbestbranche is nog niet klaar om aan deze grenswaarde te kunnen voldoen. Bron: SER, 23 oktober brief Tweede Kamer, 1 december 2014 .