Naar aanleiding van een kritisch artikel in het tijdschrift The Lancet (Holmes, D., 2013) bevestigen de International Agency for Research on Cancer (IARC) en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in een gezamenlijke verklaring dat alle soorten asbest kankerverwekkend zijn. De IARC bevestigt verder de volledigheid en accuraatheid van alle gegevens in het artikel van McCormack. McCormack analyseerde de resultaten van studies van 55 cohorten aan asbest blootgestelde arbeiders. Hij concludeert dat de aanwezigheid van amfibool in gemengde asbestsoorten de oorzaak van mesothelioom is en nog vaker longkanker. Blootstelling aan puur chrysotiel veroorzaakt weinig mesothelioom. Het aantal mensen met mesothelioom door blootstelling aan puur chrysotiel is te klein om op basis daarvan het extra risico op longkanker te kunnen schatten.Bron: States News Service, 19 februari 2013, McCormack, V. e.a (2012), Holmes, D. (2013).