Sinds 1 januari dit jaar is in Zwitserland de absolute verjaringstermijn voor letselschadezaken verlengd naar 20 jaar in plaats van 10 jaar.  In Nederland is de absolute verjaringstermijn 30 jaar. Aanleiding voor de verlenging was een een arrest van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) uit 2014 (Moor). Bron: froriep.com, 24 januari 2020; IAS Nieuws, 26 maart 2014