Op 7 april jl. heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen die de regering vraagt afspraken met de (brancheverenigingen van) verhuurders te maken om hun huurders te informeren als zij kennis hebben van de aanwezigheid van asbest, nog voordat de situatie onveilig wordt. In een brief meldt minister Donner (BZK) de Tweede Kamer dat woningcorporatiekoepel Aedes in overleg met het ministerie van Infrastructuur en Milieu aan de uitwerking van de motie werkt en al een aantal acties in gang heeft gezet om de voorlichting aan huurders te verbeteren. Bron: brief ministerie van Binnenlandse Zaken, 8 juli 2011.