Net als in Nederland komt mesothelioom bij Britse mannen vooral voor in gebieden met industrie waar in het verleden asbestblootstelling plaatsvond, bijvoorbeeld op scheepswerven. Een analyse over de periode 1981-2011 laat zien dat de sterfte in deze gebieden in de eerste jaren na 1980 hoger was dan in latere jaren. De mesothelioomsterfte neemt in deze gebieden minder toe dan gemiddeld in Groot Brittannie. Mogelijke verklaringen zijn het verdwijnen van de scheepsbouw met verhuizing van de slachtoffers als gevolg. Of dat de piek in slachtoffers in deze gebieden al is bereikt. Ook in Nederland is deze ontwikkeling te zien. Provincies waar vroeger veel scheepsbouw was, zoals Zeeland en Zuid Holland hadden tussen 1989 en 1995 relatief meer mesothelioom dan in de jaren daarna (t/m 2012). Deze ontwikkeling gaat tegen de landelijke trend in (Zie IAS Monitor onder 3.). Bron: Health and Safety Executive (HSE), maart 2014; IAS Monitor juni 2014.