Jasper van Ittersum beschrijft in zijn Masterscriptie Civiel Recht de gronden voor de bijzondere regelingen ten behoeve van beroepsgerelateerde mesothelioomslachtoffers en bestudeert en of ook longkankerslachtoffers daarvoor in aanmerking moeten kunnen komen. De auteur zet o.a. uiteen wat in medisch en arbeidshygiënisch opzicht de overeenkomsten en verschillen zijn tussen deze twee ziekten. Vervolgens weegt hij de argumenten voor en tegen een gelijkschakeling van de twee groepen van (ex-)werknemers en analyseert hij de daaruitvolgende praktische obstakels, ook in termen van kosten en baten. Bron: redactie Nederlands Juristenblad, 12 januari 2017p