Naar schatting heeft Groot Brittannie in totaal 7 miljoen ton asbestvezels verbruikt, Nederland 1 miljoen ton. Verdeeld over de soorten ging het in beide landen over ca. 2% crocidoliet (blauw), 8% amosiet (bruin) en 90% chrysotiel (wit). Ten gevolge hiervan zijn in de eerste 10 jaar van deze eeuw in Groot Brittannie 22.471 mensen aan mesothelioom overleden, in Nederland 4.663. Bron: British Asbestos Newsletter winter 13-14, Harmsma, 2006, IAS Jaarverslag 2012.