Verfproducent RPM International is bereid 797,5 mln us-dollar te vergoeden voor asbestgerelateerde claims van slachtoffers die in het verleden asbesthoudende materialen in isolatie en brandwerende toepassingen van dochter Bondex hebben gebruikt. Bron: Bloomberg.com, 28 juli 2014.