Verfproducent RPM International is akkoord met een schikkingsvoorstel van 797,5 mln us-dollar compensatie voor asbestslachtoffers van haar dochter Bondex. Hiervoor wordt een fonds gevormd. Bron: Reuters, 28 juli 2014.