Zes hoger beroep zaken van nabestaanden van mesothelioomslachtoffers tegen verzekeraars kunnen van groot belang zijn voor de ontwikkeling van de jurisprudentie in het Verenigd Koninkrijk. De verzekeraars ontkennen aansprakelijkheid omdat er geen polisdekking was op het moment dat de ziekte zich begon te ontwikkelen. Dit moment zou niet gelijk zijn aan het moment van blootstelling aan asbest. Eén van hen stelt bijvoorbeeld dat het medisch aantoonbaar is dat de kanker niet 40 jaar geleden begon toen de asbestblootstelling plaatsvond maar pas 10 jaar vóórdat de ziekte zich openbaarde. Op dat moment bestond het bedrijf niet meer en was er geen sprake meer van polisdekking. De zaken zullen 9 weken in beslag nemen. Bron: The Guardian, 2 juni 2008.