Minister John Hutton (Werk en Pensioenen) heeft een wetsvoorstel ingediend dat er voor moet zorgen dat alle Britse asbestslachtoffers met mesothelioom, zowel beroepsgebonden als niet-beroepsgebonden, vanaf volgend jaar binnen zes weken na hun aanvraag een vergoeding kunnen krijgen. De kosten van dit Fonds moeten zoveel mogelijk teruggevorderd worden via civiele procedures tegen aansprakelijke werkgevers. Bron: www.mesoinfo.com,13 maart 2007.