Op 6 april j.l. zijn de Britse “Social Security (Industrial Injuries) (Prescribed Diseases) Regulations” voor een uitkering wegens asbestgerelateerde longkanker versoepeld. Dit door verdeling van de groep asbestgerelateerde longkanker in twee categorieën. De eerste categorie betreft mensen met longkanker en asbestose die beroepsmatig direct of indirect met asbest in aanraking zijn geweest. De tweede categorie omvat mensen met zgn. hoog-risicoberoepen, zoals isoleerders, die intensief aan asbest zijn blootgesteld, longkanker hebben gekregen, maar geen asbestose. Beide categorieën krijgen een volledige arbeidsongeschiktheidsuitkering vanaf het moment dat zij na 6 april 2006 een claim indienen. Bron: International Ban Asbestos Secretariat, 13 april 2006. Meer http://www.ibas.btinternet.co.uk/