Eén van de beroemdste Britse wetenschappers wijlen Sir Richard Doll is gedurende zijn loopbaan diverse malen betaald door bedrijven die bij zijn onderzoek betrokken waren. Doll was de eerste die in de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw onweerlegbaar aantoonde dat roken tot longkanker leidde. Ook publiceerde hij in die periode over de relatie tussen asbest en kanker. Nu is gebleken dat hij van bepaalde bedrijven decennialang een financiële vergoeding ontving, o.a van asbestbedrijf Turner & Newall. Bron: The Daily Telegraph, 9 december 2006.