Het Verbond van Verzekeraars meldt dat vorig jaar aan werknemers die door blootstelling aan asbest de dodelijke ziekte mesothelioom hebben gekregen, gemiddeld bijna 73 procent meer is uitgekeerd. De gemiddelde vergoeding steeg van 24.211 euro in 2005 naar 41.847 euro in 2006. De stijging is volgens de woordvoerder van het verbond toe te schrijven aan de professionelere begeleiding van de asbestslachtoffers. Verder is meer aandacht gekomen voor zogenoemde vervolgschade, zoals het ontbreken van een nabestaandenpensioen. Ook zijn er betere behandelmethoden ontwikkeld voor patiënten met mesothelioom. Bron: ANP en diverse kranten, 8, 9 augustus 2007.