Een kunstenaar mag zijn asbestkunst niet laten zien in een papierfabriek. Dat staat in een brief die hij van de inspectie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft gekregen. Het is niet toegestaan welke handeling dan ook met asbest te verrichten zoals omschreven in artikel 4 van het Productenbesluit asbest, aldus het ministerie. Bron: De Gelderlander, 28 mei 2013.