In antwoord op kamervragen meldt staatssecretaris Mansveld (I en M) dat ze de maatregel voor een verbod op asbesthoudende daken en gevelbekleding per 2024 dit jaar in procedure brengt en streeft naar inwerkingtreding op 1 januari 2016. Eigenaren van asbestdaken hebben dan dus nog 8 jaar de tijd om daaraan te voldoen. Op dit moment is voor 430.000 m2 te verwijderen asbestdaken subsidie toegewezen of bijna toegewezen. Als de aanvragen die zich in het volledige aanvraagproces bevinden worden meegeteld, loopt het aantal op tot ongeveer 1 miljoen m2. Het streven om met de provinciale regelingen 4 miljoen m2 extra asbestdaken te saneren, is dus nog niet gerealiseerd. In 2012 lag er in Nederland in totaal nog 97 miljoen m2 asbestdak op agrarische gebouwen. Bron: rijksoverheid.nl, 25 april 2014.