Als op 1 januari 2024 het verbod op asbestdaken van kracht is, mag er ook echt geen asbest meer aanwezig zijn in daken. Tussen nu en 2024 moet er ca. 120 miljoen m2 aan asbesthoudende daken worden verwijderd. ‘Een uitdaging voor de hele sector.’ Aldus Nienke Smith, beleidsmedewerker bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Bron: Inspectie SZW, nieuwsbrief oktober 2015.