‘Een grote hoax’, noemt asbestdeskundige Jan van Willigenburg het kabinetsvoornemen om per 2024 asbesthoudende daken te verbieden. De regering wil versneld de laatste grote bron van kankerverwerkkende asbestvezels in onze leefomgeving wegnemen. Maar volgens van Willigenburg negeert de regering wetenschappelijk bewijs dat laat zien dat het risico zeer beperkt is. Dit staat in een artikel op De Monitor, het onderzoeksjournalistieke platform van de KRO-NCRV. Bron: demonitor.kro-ncrv.nl, 19 april 2018