Het saneren en vervangen van asbestdaken en gevelpanelen kost tot 2024 jaarlijks 500 miljoen euro. Het geld moet worden opgehoest door de eigenaren van de gebouwen. Dat blijkt uit de actualisatie maatschappelijke kosten- en batenanalyse (mkba) Asbestdaken van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. De onderzoekers verwachten dat naarmate de deadline nadert het aantal saneringen toeneemt en zal pieken in de periode vlak voor het verbod. De kosten van de sanering kunnen voor een groot deel worden gecompenseerd door een subsidieregeling die de overheid voornemens is in het leven te roepen. Bron: cobouw, 8 mei 2015.