Sinds begin december wordt in Belgie in de hoogte van de vergoeding geen onderscheid meer gemaakt tussen beroepsslachtoffers van asbest en omgevings- of milieuslachtoffers. Ook die laatste groep heeft nu recht op volledige vergoeding van gezondheidskosten en een maandelijkse vergoeding van 1600 euro om zorg te betalen. In 2012 werden 221 mensen erkend als asbestgerelateerd milieuslachtoffer. Bron: www.s-p-a.be, 3 december 2013.