Veel Britse asbestslachtoffers krijgen geen vergoeding omdat de werkgever niet meer bestaat en niet bekend is waar deze verzekerd was. Polissen zijn niet meer op te sporen omdat zowel werkgevers als verzekeraars tot 1999 niet verplicht waren deze te registreren. Bron : Nottingham Evening Post, 2 november 2010.