In Zuid-Oost Engeland komt de ziekte mesothelioom veel voor onder mensen die in de jaren 60-70 van de vorige eeuw op scheepswerven aan de Thames hebben gewerkt. In 2005 bereikte de incidentie een piek van 55 mensen per miljoen inwoners. Onder de in 1945 geboren groep was de incidentie het hoogst, namelijk 90 mensen per miljoen inwoners. Bron: Rias, S.P. e.a. (2012).