Op de stortplaats de Derde Merwedehaven in Dordrecht is de afgelopen acht jaar 131.000 ton onverpakt asbesthoudend afval gedeponeerd in plaats van de vorig jaar gemelde 1900 ton. Het afval blijkt de afgelopen jaren onder allerlei benamingen te zijn gestort. In totaal heeft de stortplaats onder elf andere zgn. Euralcodes asbesthoudend afval geaccepteerd. De provincie stelt dat het om afval met maximaal een half procent asbest gaat en dat het conform de vergunning is gestort. Het grote verschil tussen de eerder genoemde 1900 ton en de nu opgedoken 131.000 ton komt volgens een woordvoerder omdat de provincie vorig jaar nog niet alle gegevens had. De milieupolitie stelt een onderzoek in. In oktober vorig jaar werd besloten dat de komende twee jaar in de stortplaats geen onverpakt asbest meer mag worden gestort. Bron: AD, 26 februari en 5 maart 2011.