Asbest wordt in 50 tot 80 procent van de gevallen zonder vergunning uit woningen en bedrijven verwijderd. Het zicht op de afvalstroom is door de illegale verwerking onvolledig.
In 80 procent van de gevallen waar wel een vergunning wordt aangevraagd voor de verwijdering, wordt het sloopafval niet aangemeld voor vervoer. Dit is wel verplicht. Dagblad Trouw baseert zich met dit bericht op het vertrouwelijke rapport “Naleving Asbestregels” van onderzoeksbureau Bartels, gemaakt in opdracht van de ministeries van VROM en SZW. De ministers Donner en Cramer benadrukken in een reactie dat het kabinet al lange tijd werkt aan strengere regels voor het verwijderen van asbest uit gebouwen, omdat de Arbeidsinspectie al twee jaar geleden rapporteerde op misstanden te stuiten. Het onderzoek van Bartels diende om een beter beeld te krijgen van de problemen bij de asbestverwijdering en de aanpak daarvan. FNV Bouw is van mening dat de overheid de certificering van asbestverwijderaars zelf uit zou moeten gaan voeren. CNV Vakmensen pleit voor een veel nauwere samenwerking tussen gemeenten en arbeidsinspectie, gecombineerd met veel hogere boetes. Bron: Trouw, ANP, Cobouw.nl, 8 januari 2010, CNV, 26 februari 2010.