Uit onderzoek in Noord Holland blijkt dat 50 tot 80% van het asbestafval van verdachte herkomst is en mogelijk niet volgens de wet verwijderd, vervoerd of gestort. Niet de gecertificeerde asbestverwijderaars zijn het probleem, maar de zogenaamde free riders: bedrijven die zonder vergunning het asbest afvoeren naar de stort. Dit laatste blijkt vrij eenvoudig, omdat op de stortplaatsen weinig tot geen registratie van ontvangen asbest wordt bijgehouden. In de praktijk wordt veel te vaak geen sloopvergunning aangevraagd. Oorzaken zijn de geringe pakkans en het is kostbaar en tijdrovend om asbest langs legale weg te verwijderen. Bron: NOS, diverse kranten 30 juni 2010.