De Canadese patholoog BW Case schrijft in het medische tijdschrift Occupational Environmental Medicine dat het gebruik van een vaste methode om de omvang van schade bij longkanker aan roken of asbest toe te kunnen wijzen nog niet betrouwbaar is. De interactie tussen longkanker, asbestblootstelling en rookgedrag is nog niet duidelijk. Het gebruik van een individuele, praktische “common-sense” benadering waarin o.a. het beroep en de duur van een dienstverband worden meegenomen lijkt op dit moment nog de beste aanpak van schadeclaims. Bron: Case, B.W. (2006). Asbestos, smoking, and lung cancer: interaction and attribution. Commentary. Occupational Environmental Medicine, 64, 507-08.