Werkgevers en werknemers moeten snel aan de slag om de risico’s van werken met gevaarlijke stoffen beter in kaart te brengen en verder te verminderen. Die conclusie trekt staatssecretaris Van Hoof van Sociale Zaken en Werkgelegenheid uit een onafhankelijk onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, RIVM, waaruit blijkt dat er jaarlijks naar schatting ongeveer 1850 mensen voortijdig sterven door het werken met gevaarlijke stoffen. Astma en andere chronische aandoeningen aan de luchtwegen, asbestziekten en longkanker maken volgens het RIVM de meeste slachtoffers. De staatssecretaris vindt het primair de taak van werkgevers en werknemers om voor goede en gezonde arbeidsomstandigheden te zorgen, maar de overheid ondersteunt wel met voorlichting, subsidies en onderzoek. Bron: ministerie van SZW, 27 januari 2006. Meer. http://home.szw.nl