Het Spaanse Hooggerechtshof heeft bepaald dat voormalig asbestverwerker Uralita asbestslachtoffers en hun nabestaanden 50% extra moet vergoeden bovenop de invaliditeits- of nabestaandenuitkering die zij via de sociale zekerheid krijgen. Dit omdat het bedrijf verzuimde deze werknemers tegen asbestblootstelling te beschermen. Bron: EFE Newswire, 11 juni 2015.