Sinds 1 januari dit jaar zit de uitvoeringsorganisatie van het IAS op een nieuw adres, namelijk:
Bredewater 6
Postbus 684
2700 AR Zoetermeer
tel:0797507150
Fax:0797507101
Email (ongewijzigd): info@asbestslachtoffers.nl
De uitvoeringsorganisatie bemiddelt tussen mesothelioomslachtoffers en werkgevers/verzekeraars en adviseert de SVB inzake de regelingen TAS en TNS.