Sanering van asbestdaken moet risicogericht met ruimte voor innovatie. De Tweede Kamer heeft dinsdag 11 mei 2021 met ruime meerderheid twee moties hierover aangenomen. Aanleiding voor deze moties was het Blootstellingsonderzoek asbestdaken van Arcadis. Aedes.nl, 12 mei 2021