In het Werkprogramma 2023 van de Gezondheidsraad zijn twee adviesonderwerpen over asbest en gezondheid opgenomen: een advies over het risico van orale blootstelling aan asbest, bijvoorbeeld via drinkwater, en een advies over beroepsgerelateerde blootstelling aan asbest van mensen met de ziekte Asbestose (stoflongen). Gezondheidsraad, 20 september 22; Asbestmagazine.nl, 5 oktober 22