Het Turkse Nationale Instituut voor Volksgezondheid gaat campagne voeren in 437 dorpen en 30 steden om mensen bewust te maken van de gevaren van asbest en hen te beschermen tegen blootstelling. Naar schatting zijn op het Turkse platteland een miljoen mensen aan asbest blootgesteld. Het Asbestos Control Action Plan omvat eveneens onderzoek naar asbestvervuiling in plattelandsgemeenten en op vervuilde industrieterreinen. Bron: International Ban Asbestos Secretariaat, 22 april 2013.