Vorige week heeft het Instituut Asbestslachtoffers (IAS) de 10.000ste melding ontvangen van iemand die door het in aanraking komen met asbest ernstig ziek is geworden.
Jan Warning (directeur IAS): ‘Dit is een treurige mijlpaal. Het tekent het enorme drama als gevolg van het asbestgebruik in de tweede helft van de vorige eeuw. Het is een schrale troost voor deze mensen dat er een instituut bestaat, dat hun de zorgen voor een juridische procedure uit handen neemt.’

Meer nieuwe gevallen in 2018
In 2018 ontving het IAS 675 verzoeken om als bemiddelaar op te treden bij het verkrijgen van een schadevergoeding, zo blijkt uit het vandaag gepubliceerde jaarverslag. Dit is het hoogste aantal nieuwe gevallen sinds 2014, toen de schadevergoedingsregeling behalve voor slachtoffers met mesothelioom ook voor patiënten met asbestose van kracht werd. Naar verwachting zullen tot 2035 nog ongeveer 8.000 mensen overlijden aan asbestgerelateerde ziekten. Van het aantal ingediende verzoeken kwamen er uiteindelijk 287 in aanmerking voor bemiddeling met een nog bestaande werkgever of diens verzekeraar. In 156 gevallen resulteerde dit in een volledige schadevergoeding. En 539 slachtoffers ontvingen een tegemoetkoming van de overheid.

Geringe blootstelling
Niet alle asbestslachtoffers hebben gewerkt in een typisch asbestberoep of zijn in het verleden intensief blootgesteld aan asbest. In 2018 waren er 146 gevallen van ziekte waarbij blootstelling als werknemer niet kon worden vastgesteld. In het jaarverslag van het IAS doet één van hen haar verhaal:

Lisa van Dongen (1956): Mijn man Peter kwam op zijn werk in de bouw wel veel met asbest in aanraking. Hij nam zijn overalls altijd mee naar huis om te wassen en ik klopte die dan eerst uit. Want zijn zakken zaten altijd vol spijkers en die wilde ik niet in mijn wasmachine. Zo moet ik de asbestvezels hebben ingeademd waar ik nu ziek van ben… De tegemoetkoming van de overheid was via het IAS razend snel geregeld. Van het geld kunnen we nu af en toe een leuk uitstapje maken.

Dienstverlening positief beoordeeld
Negentig procent van de slachtoffers is tevreden over de deskundigheid van de medewerkers van het instituut. Zo blijkt uit het jaarlijkse tevredenheidsonderzoek. Meer dan 85% prijst de snelheid waarmee het dossier is behandeld.

Het IAS is in 2000 opgericht om de juridische lijdensweg van asbestslachtoffers te bekorten. De samenleving geeft hiermee erkenning aan het leed dat asbestslachtoffers is aangedaan. Het IAS adviseert de Sociale Verzekeringsbank (SVB) over een tegemoetkoming van de overheid. Daarnaast bemiddelt het IAS tussen het slachtoffer en zijn (ex) werkgever of diens verzekeraar over een volledige schadevergoeding.

Het volledige jaarverslag 2018 van het Instituut asbestslachtoffers vindt u hier

Den Haag, 24 april 2019

Voor meer informatie: Maarten Uri (06-20440870)