De Raad van Accreditatie moet definitief openheid van zaken geven omtrent asbesttoezicht, aldus een uitspraak van de Raad van State, de hoogste bestuursrechter. De Raad van Accreditatie houdt toezicht op asbestlaboratoria. Dit toezicht onttrekt zich echter volledig aan het blikveld van de burger. Eventuele nalatigheid van de Raad (waardoor bijvoorbeeld projecten onjuist worden vrijgegeven) heeft een groot risico voor de volksgezondheid tot gevolg. Bron: asbestenbouw.com, 1 december 2014.