Nadat twee jaar geleden de Nationale Ombudsman al oordeelde dat de Raad voor Accreditatie (RvA) voor de asbestbranche meer transparant moet zijn, kwam ook de rechtbank eind 2012 tot oordeel dat dit orgaan op onhoudbare gronden informatie achterhield. De Raad is een bestuursorgaan dat in opdracht van het Ministerie van SZW toezicht uitvoert op laboratoria. Dit toezicht onttrekt zich echter volledig aan het blikveld van de burger. Nadat asbestvewijderaar Horyon een klacht over een laboratorium bij de RvA had Ingediend, wilde de Raad in eerste instantie niets aan Horyon kwijt vanuit de gedachte dat klagers zoals Horyon zogenaamde derden zouden zijn met wie zij niet wenste te communiceren inzake bevindingen over klanten. Bron: asbestenbouw.com, 15 januari 2014.