Om verspreiding van het corona virus tegen te gaan worden er tot nader order geen huisbezoeken afgelegd bij asbestslachtoffers. Het onderzoek door het IAS naar het arbeidsverleden wordt telefonisch afgenomen.  Verder vindt er geen afwijking plaats van de gebruikelijke werkwijze. Hebt u vragen over een bezoek dat met u gepland staat? Neemt u dan gerust contact op met uw behandelaar of bel 0797507100.