25 jaar na asbestverbod sterven jaarlijks nog honderden mensen aan asbestziekten

In Nederland sterven jaarlijks enkele honderden mensen aan de gevolgen van het onbeschermd omgaan met asbest. Ook 25 jaar na het verbod op het gebruik van asbest, worden bij het Instituut Asbestslachtoffers (IAS) jaarlijks nog zo’n 600 aanvragen ingediend voor een tegemoetkoming. Dit aantal is al circa 10 jaar stabiel. Naar verwachting zal tot 2035 nog bij zo’n 8000 mensen een asbest gerelateerde ziekte worden ontdekt. In de meeste gevallen is deze dodelijk.

Deze verwachting werd gepresenteerd door A. Burdorf, hoogleraar Maatschappelijke Gezondheidszorg aan Erasmus MC, tijdens het symposium ’25 jaar asbestverbod’, georganiseerd door het Instituut Asbestslachtoffers. Asbestslachtoffers, longartsen, belangenbehartigers en andere deskundigen gingen onder meer in op de vraag of wel genoeg gedaan wordt voor de huidige slachtoffers en om slachtoffers in de toekomst te voorkomen.

Asbestregister

Vanwege de zeer lange latentietijd van asbest gerelateerde aandoeningen – gemiddeld 40 jaar – is het vaak moeilijk om achteraf aansprakelijkheid vast te stellen. Om die reden heeft het IAS een asbestregister opengesteld. Wie weet of vermoedt dat hij of zij – in het verleden of recent – aan asbest is blootgesteld, ook als er (nog) geen sprake is van ziekte, kan zich hier registreren. De opgeslagen informatie kan wanneer nodig, in een later stadium helpen om een goede bewijspositie op te bouwen.

 Het register staat niet alleen open voor (ex-)werknemers, maar ook voor anderen die vermoeden direct of indirect met asbest in aanraking gekomen te zijn. Denk aan familieleden die bijvoorbeeld via de kleding van een werknemer in aanraking zijn gekomen met asbestvezels of mensen die in de buurt waren van een asbestbrand of van andere omstandigheden waarbij asbest vrij in het milieu terecht is gekomen. Het register is te vinden op www.asbestregister.nl

Verjaringstermijn

Een belangrijke onderwerp voor asbestslachtoffers is de wens om de formele verjaringstermijn van 30 jaar niet toe te passen. Vanwege de lange latentietijd openbaren asbest gere­lateerde ziekten zich vaak pas na het aflopen van de verjaringstermijn.

Gelukkig nemen veel (ex-)werkgevers en verzekeraars in de praktijk hun verantwoordelijkheid en wordt ondanks het overschrijden van de formele verjaringstermijn een vergoeding uitgekeerd aan het slachtoffer of de nabestaanden. In circa 50 gevallen per jaar wordt nog wel een beroep gedaan op verjaring. Partijen streven dan ook naar een regeling waarin belanghebbenden met elkaar afspraken maken over hoe om te gaan met de verjaringstermijn.    

Prof. Job de Ruiterprijs Elke twee jaar wordt de Prof. Job de Ruiterprijs uitgereikt aan een persoon die zich opvallend verdienstelijk heeft gemaakt voor asbestslachtoffers. Rob van der Heijden, bestuursvoorzitter van het Instituut Asbestslachtoffers reikte vandaag deze prijs uit aan Leon Widdershoven, voormalig voorzitter van de Asbestslachtoffers Vereniging Nederland, wegens zijn grote verdienste voor asbestslachtoffers in Nederland

 

Het Instituut Asbestslachtoffers (IAS) adviseert de Sociale Verzekeringsbank (SVB) over het recht op een tegemoetkoming van € 20.355,- voor asbestslachtoffers met de ziekte mesothelioom of asbestose. Daarnaast bemiddelt het IAS tussen (ex­)werkgevers en (ex­)werknemers over het betalen van een schadevergoeding. Het standaardbedrag van de schadevergoeding is € 64.522. Sinds de oprichting in 1999 hebben ruim 8000 asbestslachtoffers het IAS weten te vinden.