Sloopbedrijven houden zich slecht aan de strenge regels voor het verwijderen van asbest. Toezichthouders lijken niet in staat om de regels goed te handhaven. Dat schrijft de Algemene Rekenkamer in een rapport over samenwerking tussen verschillende instanties op de werkvloer. Bij het toezicht op asbestsanering zijn onder meer de VROM-Inspectie, de Arbeidsinspectie en de provincies betrokken, maar ze stemmen hun werk niet op elkaar af en vertellen elkaar niet waar ze mee bezig zijn. Bron: ANP, Trouw, Algemene Rekenkamer: rapport Ketenbesef op de werkvloer, 27 maart 2008. Meer http://www.rekenkamer.nl/