In 2010 adviseerde de Gezondheidsraad dat de normen voor blootstelling aan asbest in Nederland moeten worden aangescherpt. Basis voor dit advies was onder andere een meta-analyse van asbest en longkanker door Lenters e.a. (2011). Een berekening op basis van uitsluitend studies met een kwalitatief betere schatting van de asbestblootstelling laat, volgens Lenters, een gemiddeld hoger risico op longkanker zien dan als studies van mindere kwaliteit in de berekening worden meegenomen. Berman & Case (2012) hebben kritiek op de door Lenters en de Gezondheidsraad toegepaste methode. Zij stellen dat er weinig bewijs is dat na uitsluiting van kwalitatief minder goede studies op basis van slechts enkele kwalitatief goede studies een nauwkeuriger risico-inschatting kan worden gemaakt. Berman & Case zijn er juist voor om zoveel data als mogelijk in de analyse mee te nemen. Lenters en collega s weerleggen deze kritiek o.a. met de mededeling dat het uitsluiten van kwalitatief mindere studies slechts een van de drie toegepaste methodes was om de risicoschatting te maken. Bron: Berman, W. & Case, B.W. (2012), Lenters, V. e.a. (2012), Lenters, V. e.a. (2011), Gezondheidsraad advies d.d. 3 juni 2010/IAS Nieuws d.d. juni 2010.