Het toepassen van schuim tijdens het verwijderen van asbestdaken lijkt geen robuuste oplossing die onder uiteenlopende (weers)omstandigheden zodanig kan worden toegepast dat asbestdaken in een lagere risicoklasse kunnen worden verwijderd en kosten worden bespaard. Aldus staatssecretaris Heijnen (I en W ) in een brief aan de Tweede Kamer. Rijksoverheid.nl, 19 december 2023