In 2012 overleden 2535 Britten ten gevolge van mesothelioom (2126 mannen en 409 vrouwen), meer dan in 2011 (2291). De toename zit vooral in de groep mannen boven de 65. Naar schatting zal de jaarlijkse sterfte nog tot 2020 geleidelijk toenemen. Mannen die in de bouw hebben gewerkt lopen het meeste risico. In 2012 werd aan 2125 Britse mesothelioompatienten een uitkering wegens arbeidsongeschiktheid toegekend (1985 in 2011). Bron: Health and Safety Executive, juli 2014.