In 15 jaar tijd is het aantal mensen dat in Ierland jaarlijks mesothelioom krijgt met 45% gestegen, van 4,98 per miljoen inwoners naar 7,24. In totaal gaat het over de periode 1994-2009 om 330 mensen, waarvan 88% mannen die in specifieke asbestrisicoberoepen hadden gewerkt als: bouwvakker, houtwerker, machinebankwerker, grondwerker, mijnwerker of in landbouw, visserij of bosbouw. Bron: Jennings, C.J. e.a. (2014).