Het aantal gevallen van asbestziekten neemt in Australie sterk toe en zal nog ca. 10 jaar blijven toenemen, volgens Prof. Bruce Robinson van het Nationaal Centrum voor Asbestgerelateerde Ziekten.
Dit jaar gaat het om ca. 800 nieuwe gevallen, twee keer zoveel als in 1995 en een kwart meer dan in 2005. Bron: Herald Sun, 4 maart 2009.