Volgens de officiele sterfte-statistieken zijn in Engeland en Wales tussen 1968 en 2008 1958 mensen aan de ziekte asbestose overleden. Het aantal jaarlijkse gevallen steeg van 13 in 1968 tot 129 in 2006. Onderzoekers verwachten dat het werkelijke aantal mensen met deze ziekte hoger zal liggen, omdat veel patienten wel langdurig deze ziekte hebben, maar er niet aan overlijden. Bron: Hanley, A. e.a. (2011).