Gezien het grote aantal aanmeldingen blijkt de Regeling tegemoetkoming niet-loondienstgerelateerde slachtoffers van mesothelioom (TNS) duidelijk in een behoefte te voorzien. Dat schrijft minister Cramer van VROM aan de Tweede Kamer.