De uitvoering van de regeling TNS loopt goed en voorziet in een behoefte. Dat meldt minister Cramer van VROM in een brief aan de Tweede Kamer, op grond van de cijfers van het eerste kwartaal 2008.
Zij vermeldt ook dat voor de niet-loondienstgebonden slachtoffers slechts in weinig gevallen een voor de kosten aansprakelijke partij aan te wijzen is. Daarom vervolgt zij haar overleg met het bedrijfsleven over het nemen van verantwoordelijkheid voor deze kosten. Het doel is een brede, billijke oplossing die, zo mogelijk, een einde maakt aan discussies en juridische procedures. Als tussenstap op weg naar die brede oplossing heeft Eternit de minister onlangs laten weten het inmiddels verlopen vrijwillige protocol voor milieuslachtoffers in de regio Goor te willen verlengen tot einde december 2009 en geografisch beperkt te verbreden. Bron: ministerie VROM, kamerstuk publicatiedatum:14 juli 2008. Voor meer informatie kijk op http://www.vrom.nl/pagina.html?id=16541